Επώνυμες λύσεις στα μέτρα σας

Η ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ και η DASTERI SYSTEMS AE επενδύοντας στη νέα τεχνολογία, έχουν τη δυνατότητα σήμερα να προσαρμοστούν απόλυτα στις ανάγκες των πελατών τους. Τα προϊόντα τους, παράγονται σε ιδιόκτητους χώρους 15.500 τ.μ. σε δύο πλήρως καθετοποιημένες μονάδες.Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης όπου ερευνώνται λύσεις για τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς, νέες ιδέες, υλικά, τρόποι σχεδίασης και κατασκευής.

Τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

Πλήρες εξοπλισμένο τμήμα κατασκευής καλουπιών με software και μηχανήματα CNC τελευταίας τεχνολογίας.

Εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής και συναρμολόγησης εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επανδρωμένα με το πλέον ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.

Tμήμα ελέγχου ποιότητας όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι προκειμένου τα προϊόντα να ανταποκρίνονται πλήρως στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το οποίο έχει ως σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών της.