Γλώσσα: Ελληνικά Ενημερωτικό δελτίο Sitemap


Ως άτομα αλλά και ως εταιρία
οραματιζόμαστε τους εαυτούς μας
ως μέλη μιας μεγαλύτερης
κοινωνίας και ενός περιβάλλοντος
στο οποίο επιθυμούμε να συνεισφέρουμε 
θετικά σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

lighting the world

17 April 2017
Συμμετοχή στο κοινωνικό πρόγραμμα "Μεταφέρουμε Ελπίδα" 2016
Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Dasteri συμμετείχε στην πρωτοβουλία "Μεταφέρουμε Ελπίδα" μέσω συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης σε παιδιά και τις οικογένεις τους που το έχουν ανάγκη.
Με την συμβολή της Dasteri όπως και 30 άλλων εταιριών του δικτύου πελατών της ΤΝΤ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση αυτής της κοινωνικής πρωτοβουλίας υποστηρίζοντας 16 Ιδρύματα και Φορείς στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα του Quality Net Foundation "Είναι Ευθύνη Όλων μας", στον άξονα κοινωνία, που στόχο έχει την προώθηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζουμε.